Ειδικές Κατασκευές

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει κατασκευές που γίνονται με παραγγελία για συγκεκριμένες εκδηλώσεις σε συγκεκριμένους χώρους. Ψηλές εξέδρες, διάδρομοι και σκάλες πρόσβασης, επεκτάσεις χώρων και ειδικές εξέδρες εκδηλώσεων για εντυπωσιακά αποτελέσματα.