Κατηγορίες
Εταιρεία

Specialization, Organization and Expertise

S.Y. STAGE LTD was established in 2004 with the aim to provide high quality services in the constantly evolving entertainment industry.
Guided by the triptych, specialization, organization and expertise, as well as respect for people and the environment and with absolute order and safety, we specialize and offer transportation, rental and installation of event equipment of high standards, for large and small events throughout Cyprus.

Specialization, Organization and Expertise

H S.Y. STAGE LTD  δημιουργήθηκε το 2004 με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στη συνεχώς εξελισσόμενη βιομηχανία του θεάματος. Με βάση το τρίπτυχο εξειδίκευση, οργάνωση και τεχνογνωσία, με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον και πάντα με απόλυτη τάξη και ασφάλεια, ειδικευόμαστε στην μεταφορά, ενοικίαση και εγκατάσταση εξοπλισμού εκδηλώσεων, υψηλών προδιαγραφών, για μεγάλες και μικρές εκδηλώσεις σε όλη τη Κύπρο.
Guided by the triptych, specialization, organization and expertise, as well as respect for people and the environment and with absolute order and safety, we specialize and offer transportation, rental and installation of event equipment of high standards, for large and small events throughout Cyprus.
Βασική αρχή και δέσμευση της εταιρείας μας, αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της είναι η παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει η εταιρεία.