Μεγάλες εξέδρες σε γήπεδα, σε πλατείες και σε άλλους δημόσιους χώρους για συναυλίες όλων των ειδών. Σε σχήματα, διαστάσεις και υψόμετρα, με προεκτάσεις και υπερυψώσεις σύμφωνα με τα σχέδια και ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκδήλωσης.

ozio_gallery_nano